On-line přihláška na Krkošmyck 2010

Jméno a příjmení:

Přezdívka:

Kontaktní telefon:

E-mail:

Číslo občanského průkazu:

Adresa (Ulice, ČP, Město):

Poznámky:

Odesláním přihlášky se závazně přihlašuji na noční výsadek KRKOŠMYCK 2010 a zavazuji se zaplatit účastnický poplatek ve výši 150 Kč.